T.C.                                                   
KARACASU KAYMAKAMLIĞI
 
 
 
 
 
 
 
SOSYAL MARKET PROJESİ
 
 
 
 
 
 
 
 
ARALIK – 2018
 
 
 
 
 
 
 
 
SOSYAL MARKET PROJESİ
 
 
  1. PROJENİN KONUSU :
 
İlçemizde yaşayan 3294 Sayılı kanun kapsamındaki, fakir ve muhtaç durumda bulunan ihtiyaç sahibi vatandaşlarımızın giyecek, gıda ve temizlik malzemesi ihtiyaçlarının bedelsiz ve düzenli olarak karşılamaktır.
 
 
  1. PROJENİN AMACI :
 
Projenin hedefi; İlçemizde yaşayan fakir, muhtaç, yaşlı, engelli ve 3294 Sayılı yasa kapsamındaki yoksul, yardıma ya da bakıma muhtaç vatandaşlarımızın giyecek, gıda ve temizlik malzemesi olarak ihtiyaçlarının bedelsiz ve düzenli olarak karşılanmasıdır.
 
      Proje çerçevesinde ayni yardım olarak ihtiyaç sahibi, hak sahiplerini dağıtılacak malzemeler çeşitli kişi, kurum ve kuruluşlarca Karacasu Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfına yapılacak ayni ve nakdi yardımlarla sağlanacak, ayni olarak dağıtılmak üzere ihtiyaç duyulan gıda ve temizlik malzemeleri Vakıf imkanları ile satın alınabilecektir.
 
      Çeşitli kişi, kurum ve kuruluşların yardımlarının fakir, muhtaç ve gerçek ihtiyaç sahibi kişilere ulaştırılmasında bir köprü oluşturulacak olan proje ile gelen yardımların adil, yerinde ve doğru bir şekilde dağıtımı sağlanılarak,toplumdaki yardımlaşma ve kimsesiz ve yoksullarımıza sahip çıkma duyguları pekiştirilecek, ayrıca projede çalıştırılacak sosyal güvencesi olmayan, ekonomik yoksulluk içindeki 18-45 yaş arasında iki kişiye istihdam olanağı yaratılacaktır.
 
 
  1. PROJENİN UYGULANMASI
  1. Proje kapsamında öncelikle 6x10 m2 kapalı alanlı prefabrik bir sosyal market kurulacaktır.
  2. Proje kapsamında sosyal markette dağıtılacak malzemeler kişi, kurum ve kuruluşlardan toplanacak yardımlarla sağlanacak; ihtiyaç duyulan bazı gıda ve temizlik malzemeleri Vakıf imkanları ile satın alınacaktır.
  3. Vakıf Mütevelli Heyetince hak sahibi olarak belirlenmiş her hane Mütevelli Heyetince belirlenin tavanı aşmamak üzere yılda iki kez giyecek, iki ayda bir temizlik malzemesi, her ayda gıda malzemesi yardımından faydalanabilecektir.
  4. Hanelere bir seferde yapılacak yardım miktarı yılda bir kez SYD Vakfı Mütevelli Heyetince belirlenip, alınacak Mütevelli Heyeti Kararı doğrultusunda o yıl içinde ayni yardımlar yeni bir karar alınmasına gerek duyulmadan düzenli olarak sürdürülecektir.
  5. Vakıf Mütevelli Heyeti gerekli gördüğü durumlarda yapılan sosyal araştırma doğrultusunda hanelerin hak sahipliği sona erdirilebilecektir.
  6. Sosyal market haftanın 5 günü mesai saatleri içinde açık tutulacaktır.
 
  1. MALİYET TABLOSU:
 
Personel Gideri :
Projede İki Personel Çalıştırılacaktır.
İşçilik Giderleri olarak 2 personel 1 Aylık Maliyet
2018 yılı için net ele geçen (Asgari ücret= 1.603,12 TL)
 

Brüt Ücret

2.029,50 TL
Sigorta Primi İşçi Payı
284,13 TL
İşsizlik Sigortası Primi İşçi Payı
20,30 TL
Gelir Vergisi
258,76 TL
Damga Vergisi
 15,40 TL
Kesintiler Toplamı
578,59 TL
Asgari Geçim İndirimi
(Bekar ve Çocuksuz)
152,21 TL

NET ELE GEÇEN (Asgari Ücret + AGİ)

1.603,12 TL
 
 
Bir İşçinin 2018 yılı Aylık Olarak İşverene Maliyeti 2.486,14.-TL olup, iki işçinin aylık maliyeti 4.972,28 TL, 12 aylık maliyeti toplam 59.667,36.-TL'dir.
Projemiz 2019 yılında uygulamaya konulacak olup, (2019 yılı asgari ücret belirlenmemiş olduğundan) bir işçinin 2019 yılı Aylık Olarak İşverene Maliyeti yaklaşık 3.000,00 TL, iki işçinin aylık maliyeti 6.000,00 TL, 12 aylık maliyeti toplam 72.000,00.-TL olarak hesaplanmıştır.
      
            Sosyal Market Maliyeti
 
Sosyal Market İnşası                      : 60.000,00 TL
Gıda ve temizlik malzemeleri        : 100.000,00 TL
            Ayni (Giyim) malzemeler              : Bağış olarak tedarik edilecektir.
           
 
PROJENİN TOPLAM MALİYETİ:
Personel Giderleri                           :   72.000,00 TL
Sosyal Market Binası (Prefabrik)   :   60.000,00 TL
Gıda ve temizlik malzemeleri         :   100.000,00 TL
Toplam Proje Maliyeti                  :   232.000,00 TL
 
12 aylık projenin toplam maliyeti 232.000,00.-TL olarak hesaplanmıştır.
 
Bu çıkarılan maliyet tahmini ortalama maliyet olup, fiyatlar ve ihtiyaçlar duruma göre artabilecek veya azalabilecektir. Söz konusu malzemeler Vakfımız Mütevelli Heyeti Kararına istinaden 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 22/d maddesine göre Doğrudan Temin yöntemiyle alınacaktır.
 
 
 
   HAZIRLAYAN                                                                     ONAYLAYAN
 
 
Mustafa GEÇMEZ                                                                    Ahmet SOLEY
Vakıf Müdürü                                                                            Kaymakam
                                                                                                    Vakıf Başkanı