KARACASU                                         
SOSYAL YARDIMLAŞMA VE DAYANIŞMA VAKFI
 
 
 
 
 
 
 
ŞEFKAT ELİ PROJESİ-2
 
 
 
 
 
 
 
 
ARALIK – 2018
 
 
 
  1. PROJE ADI : ŞEFKAT ELİ PROJESİ-2

 

  1. PROJENİN TÜRÜ : SOSYAL HİZMET PROJESİ- YAŞLILARA YÖNELİK PROJE

 

  1. PROJENİN UYGULAMA YERİ: KARACASU İLÇESİ (TÜM MAHALLELER)

 

4. PROJE BAŞVURU TARİHİ:13.12.2018

(Projenin 2019/Ocak ayı içinde başlatılacağı öngörülmektedir.)

 

  1. PROJENİN TOPLAM TUTARI: 321.000,00.-TL

 

  1. PROJENİN KONUSU VE AMACI :

 

Projenin Konusu :

İlçemizde yaşayan engelli ve evde bakım desteğinden faydalanmayan ve muhtaç durumda olup kişisel bakımlarıyla temel ve zaruri ihtiyaçlarını karşılayamayan yaşlı, engelli vatandaşlarımız ile ağır kronik hastalığı nedeniyle kendi öz bakımını yerine getiremeyen vatandaşlarımızın evlerinde bakım ve temizlik hizmetinin verilmesi sağlanacaktır.

 

Projenin Amacı :

Bu Projede iki temel amaç bulunmaktadır.

Birinci Temel Amaç;İlçemizde yaşayan 65 yaşın üzerinde kimsesiz bakıma muhtaç ve 3294 sayılı kanun kapsamında bulunan sosyal ve ekonomik yönden yoksulluk içinde bulunan yardıma ve bakıma muhtaç, kimsesi olmayan, evde bakım hizmetini yerine getiremeyen, ayrıca huzurevi hizmeti istemeyenyaşlı vatandaşlarımızın, bulundukları sosyal çevreden ayrılmalarına gerek kalmadan evde bakım hizmetleriyle desteklenerek, kötü yaşam koşullarının en aza indirgenmesi, daha sağlıklı, mutlu ve huzurlu bir ortamda yaşamalarının sağlanması projenin ana hedeflerindendir.

 Çocukları tarafından bakılmayan yaşlılara bu proje kapsamında devlet tarafından destek verilerek, yaşlılarımıza sahip çıkma duygusu pekiştirilip, yardımlaşma ve dayanışma hususunda toplumda bir farkındalık oluşturulacaktır.Bu Proje ile sosyal ve ekonomik yönden yoksunluk içinde yaşamını sürdüren, bulunduğu çevreden ayrılmak istemediği için huzurevi hizmeti istemeyen, korunmaya bakıma ve yardıma muhtaç yaşlılara hizmet verilirken, terk edilmişlik ve toplumdan dışlanmış düşüncesi taşıyan, ilgisizlikten şikayet edenyaşlılara gereken hak ettikleri değerin verilerek toplum için de onların da bir öneme sahip oldukları hissi uyandırılıp, imkanlar çerçevesinde yaşadığımız çağa uygun olarak insan onuruna yakışır şekilde hayatlarını devam ettirmelerine destek verilerek ve Devletin yaşlı insanların her zaman yanında olduğunu, yalnız olmadıklarını, onlara gereken saygıyı duyduğu ve değer verdiği hissi ortaya konulacaktır.Böylelikle toplumdaki yaşlılarımız devletimizin şefkat ellerinin kendilerine uzandığını görecek ve yaşam kaliteleri yükselecektir.

 İkinci Temel Amaç;Sosyal Güvencesi Olmayan, Ekonomik Yoksunluk İçerisinde bulunan, genel olarak 25-45 yaş arası, Sosyo-Ekonomik yoksulluk içerisinde bulunan bayanlarave erkeklere iş imkanı sağlanarak, ekonomik özgürlüklerini kazanmaları, bu neticede ekonomik sıkıntılarının kendi çabaları ile kendi ayakları üzerinde durarak azaltılmasının sağlanması amaçlanmaktadır.  Proje kapsamında çalışacak olan personeller SYDV iş başvurusunda bulunan bayanlar ve erkekler arasından seçilecek olup, bu şartları taşıyan personel bulunmaması halinde diğer başvurulardan da seçim yapılabilecek ve Yaşlılara Evlerinde Temizlik Hizmeti verilecektir.

   

  1. ALT-PROJENİN SÜRESİ VE UYGULAMA AŞAMALARI: 12 Ay.

 Evde Bakım ve Temizlik Hizmeti Verilecek Yaşlı Vatandaşlarımıziçin;

 a-SYDV iş başvurusunda bulunan bayanlar ve erkekler arasından alınacak 8 personel günde 4

eve giderek temizlik hizmetini yapacaklardır.

b-Haftalık çamaşırları, perdeler, yatak örtüleri, halıların yıkanması, temizlenmesi, kurutulması, ütülenmesi, kullanılır hale getirilmesi ve yerlerine yerleştirilmesi sağlanacak ve yemekleri yapılacaktır.

c-Proje kapsamında hizmet alacak 80 vatandaşımızın evine en az on günde bir gidilerek

genel temizliklerinin yapılması ve kişisel bakım ihtiyaçlarının giderilmesi sağlanacaktır.

            d-Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı personeli tarafından yaşlılarımıza evlerinde ziyaret edilecektir.

 

Proje Kapsamında Kullanılacak Malzeme Nereden Ve Nasıl Temin Edilecek: Söz Konusu Malzemeler 4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu Usulleri Çerçevesinde gerçekleştirilerek temini yapılacaktır.

 

  1. İŞBİRLİKCİ KİŞİ VE KURUMLAR:

Proje Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı tarafından yürütülecek olup, herhangi bir ihtiyaç hasıl olması halinde diğer kurumlardan da destek alınabilecektir. Ayrıca, Proje kapsamında çalışacak personellerimiz tarafından evlerine gidilen vatandaşlarımızın sağlık hizmeti ihtiyacı olduğunun tespiti halinde Sağlık Merkezlerine bildirerek gerekli tedavilerinin yapılması sağlanacaktır.

 

  1. PROJENİN SÜRDÜREBİLİRLİĞİ:

İnsanların yıllar geçtikçe yaşlarının ilerlemesi ve yaşın vermiş olduğu etkiyle hareket kabiliyetlerinin azalması ayrıca sosyolojik olarak bireysel yaşamların artması gibi durumlar özellikle yaşlı ve kimsesizlerin sağlıklı ve hijyenik koşullarda barınmasını güçleştirmekte, bir başkasının desteğine muhtaçlığı arttırmaktadır.Verilecek desteklerin ve hizmetlerin devamlı olması yönündeki gerek resmi girişimler gerekse kamuoyu oluşturma açısından ihtiyaç duyulan destek projenin sürdürülebilirliğini etkileyecektir.

  

  1. MALİYET TABLOSU:

 Personel Gideri :

Projede Altı Bayan Personel Çalıştırılacaktır.

İşçilik Giderleri olarak 6 Bayan, 2 erkek 1 Aylık Maliyet

2018 yılı için net ele geçen (Asgari ücret= 1.603,12 TL)

 

Brüt Ücret

2.029,50 TL

Sigorta Primi İşçi Payı

284,13 TL

İşsizlik Sigortası Primi İşçi Payı

20,30 TL

Gelir Vergisi

258,76 TL

Damga Vergisi

      15,40 TL

Kesintiler Toplamı

578,59 TL

Asgari Geçim İndirimi
(Bekar ve Çocuksuz)

152,21 TL

NET ELE GEÇEN (Asgari Ücret + AGİ)

1.603,12 TL

 

 

Bir İşçinin 2018 yılı Aylık Olarak İşverene Maliyeti 2.486,14.-TL olup, sekiz işçinin aylık maliyeti 19.889,12 TL, 12 aylık maliyeti toplam 238.669,44 TL'dir.

Projemiz 2019 yılında uygulamaya konulacak olup, (2019 yılı asgari ücret belirlenmemiş olduğundan) bir işçinin 2019 yılı Aylık Olarak İşverene Maliyeti yaklaşık 3.000,00 TL, sekiz işçinin aylık maliyeti 24.000,00 TL, 12 aylık maliyeti toplam 288.000,00.-TL olarak hesaplanmıştır.

 

            Temizlik MalzemeleriGideri:

Genel Temizlik Malzemeleri

DETERJAN 1 KG              : 3,00                     
KİREÇ ÇÖZÜCÜ              : 3,50
YUMUŞATICI                   : 2,50
ÇAMAŞIR SUYU              : 3,00
CAMSİL                             : 2,50
YAĞ ÇÖZÜCÜ                  : 2,50
YÜZEY TEMİZLEYİCİ    : 2,00
TEMİZLİK BEZİ               : 2,00
ŞAMPUAN                         : 2,00
BULAŞIK DETERJANI    : 1,00
SABUN                               : 1,00
Toplam                               :25,00.-TL

 

Bir ailenin aylık genel temizlik gideri ortalama 25,00.-TL olup, yaklaşık 80 ailenin aylık temizlik gideri 2.000,00 TL, 12 aylık temizlik gideri 24.000,00.-TL tahmin edilmektedir.

 

Akaryakıt Gideri :

Proje kapsamında ev ziyaretlerine gidilirken kullanılmak üzere Vakfımıza tahsis edilecek aracın akaryakıt maliyetinin 12 ayda yaklaşık 9.000,00 TL. olacağı tahmin edilmektedir.

 

 

PROJENİN TOPLAM MALİYETİ:

Personel Giderleri                              :   288.000,00 TL

Temizlik Malzemeleri Gideri            :     24.000,00 TL

Yakıt Gideri                                       :       9.000,00 TL

Toplam Proje Maliyeti                     : 321.000,00 TL

 

12 aylık projenin toplammaliyeti321.000,00.-TL olarak hesaplanmıştır.

 

Bu çıkarılan maliyet tahmini ortalama maliyet olup, fiyatlar ve ihtiyaçlar duruma göre artabilecek veya azalabilecektir. Söz konusu malzemeler Vakfımız Mütevelli Heyeti Kararına istinaden 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 22/d maddesine göre Doğrudan Temin yöntemiyle alınacaktır.

 

 

 

HAZIRLAYAN                                                                 ONAYLAYAN

 

 

   Mustafa GEÇMEZ                                                                 Ahmet SOLEY
      Vakıf Müdürü                                                                        Kaymakam
                                                                                                   Vakıf Başkanı