T.C.
KARACASU KAYMAKAMLIĞI
 
 
 
 
KARACASU KAYMAKAMLIĞI, İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ VE İLÇE HALK KÜTÜPHANESİ
KÜTÜPHANEYİ KULLANMA ALIŞKANLIĞI KAZANDIRMAVE KİTAP OKUMAYI GELİŞTİRME PROJESİ
‘’KÜTÜPHANEM YANIMDA‘’
 
 
Okumak Bir Ayrıcalık Değil; Haktır, Hakkındır!...
 
 
‘’KÜTÜPHANEM YANIMDA‘’
Kütüphanedeki Kitaplardan Faydalanma ve Okuma Becerilerini Geliştirme Çalışması
PROJENİN ADI: KÜTÜPHANEM YANIMDA
KONU:
 
Bireysel ve toplumsal ihtiyaçların giderilmesi için kütüphanedeki kitaplardan faydalanarak kütüphaneden yararlanan ve bu bilinçle okuma kültürünü alışkanlık haline getirmiş bireyler yetiştirmek.
 
GEREKÇESİ:
 
İlçe Kütüphanesinden sadece ilçede ikamet eden öğrencilerin yararlanması,
Kütüphaneye erişim konusunda güçlük yaşanması,
İlçe Kütüphanesinde çok fazla kitap olmasına rağmen bunlardan yararlanan olmamasından dolayı kitapların raflarda beklemesi,
Mahallelerde ikamet eden öğrencilerin ekonomik olanaksızlıklar nedeniyle İlçe Kütüphanesine gelememesi,
Kitap okuma alışkanlığının istenilen düzeyde olmaması,
* Kütüphane kültürünün ulaşım imkânsızlıkları nedeniyle mahallelerde yeterince yaygınlaştırılmaması,
 
AMAÇ:
 
İlçe Kütüphanesinde bulunan kitaplardan İlçe Merkezi dışında ikamet eden öğrencilerin de faydalanmasını sağlamak, kütüphane kullanma alışkanlığını davranış haline getirmek, ilçemizde kitap okuma düzeyini yükseltmekve bilinçli kütüphane kullanma ve kitap okuma alışkanlığı kazandırmaktır.
 
 HEDEFLER:
 
İlçe Kütüphanesini kullanma alışkanlığının kazandırılmasında öğrencilere ve halka model sunmak ve model olmak,
Mahallerdeki öğrencileri de kütüphaneye üye yapmak,
İlçe Kütüphanesindeki kitaplardan tüm öğrencilerin yararlanmasını sağlamak,
Kütüphanelere üye olunarak kütüphanelerden yararlanmada istatistiki olarak Avrupa standartlarını yakalamak,
Öğrencilerin kitap seçimini kendilerine bırakarak, ilgi ve seviyeye uygun kitap seçimi becerisi geliştirmek,
Kütüphanede bulunan kitap çeşitliliğini gösterip anlatarak öğrencilerin ilgisini çekmek, öğrencilerin boş zamanlarında, sömestr ve yaz tatillerinde kütüphaneden faydalanmalarını sağlamak,
Öğrencilerin boş zamanlarında ve tatillerde ilçe merkezine gelerek; üyeliklerinin devamlarını sağlamak ve kütüphanede de kitap okuma alışkanlığı kazandırmak,
 
KAPSAM: Bu çalışma; 2018-2019 Eğitim Öğretim yılında itibaren 5 yıl boyunca ilçemiz mahallelerinde bulunan ilkokul ve ortaokul düzeyindeki tüm öğrencilerimizi kapsar.
 
YASAL DAYANAK:
 
Anayasanın 5. Maddesi
 
 
PROJEYİ YÜRÜTECEK KURUM:
 
“Kütüphanem Yanımda”Projesi Karacasu Kaymakamlığı planlamasında,Karacasu İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünün ve İlçe Halk Kütüphanesinin koordinasyonu, denetiminde vesorumluluklarında yürütülür.
 
SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK:
 
Proje 2018 yılı Kasım ayından itibaren 5 yıl boyunca ilçemiz mahallerinde bulunan 8 ilkokulumuzda (Alemler, Yenice, Yaykın, Ataeymir, Ataköy, Geyre, Karacaören Şehit Mehmet Aykan ve Palamutçuk İlkokulları) ve 6 ortaokulumuzda (Alemler, Yenice, Yaykın, Ataeymir, Ataköy ve  Geyre Ortaokulları) uygulanacaktır.
 Karacasu İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve Karacasu Halk Kütüphanesi tarafından Projenin yürütülmesi esnasında danışmanlık görevi yürütecektir. Proje sürecinde meydana gelebilecek değişikliklere göre düzenli güncellemeler yapılarak dinamik bir yapı oluşturulacaktır.
 
PROJE UYGULAMA SÜRESİ:
 
Proje süresi 5 (2022-2023 Eğitim Öğretim Yılı son una kadar) Eğitim Öğretim yılıdır. Onaylandığı tarihte yürürlüğe girer.