T.C.
KARACASU KAYMAKAMLIĞI
 
 
 
 
KARACASU KAYMAKAMLIĞI, İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ, İLÇE HALK KÜTÜPHANESİ VE SOSYAL YARDIMLAŞMA VE DAYANIŞMA VAKFI
 
KİTAP OKUMAYI GELİŞTİRME PROJESİ
 
 
‘’KİTAP HER YERDE OKUNUR’’
 
 
 
Kitap Her Yerde Okunur, İyi Bir Gelecek İçin!...
 
 
“KİTAP HER YERDEOKUNUR’’
Okuma Becerilerini Geliştirme Çalışması
 
 
 
PROJENİN ADI: KİTAP HER YERDE OKUNUR
 
KONU: Bireysel ve toplumsal ihtiyaçların giderilmesi için bilinçli okuyucu ve her yerde okumayı alışkanlık haline getirmiş bireyler yetiştirmek.
 
GEREKÇESİ:
 
Kitapların sadece evde, okulda, kütüphanede okunması,
Kitap okuma alışkanlığının istenilen düzeyde olmaması,
Kitap okunacak yer konusunda ön yargılı olunması,
Kitap seçimi konusunda bilinçsizlik,
Kitap okuma yeri konusunda bilgisizlik,
Kitaba erişim konusunda güçlük yaşanması,
Okuma kültürü konusunda olumlu örneklerin yeterince yaygınlaştırılmaması,
Cezaevindeki mahkûmların kitap çeşitliliğinden uzak olması
İlçemizde; vatandaşların yararlanacağı gezici kitaplıkların bulunmaması,
* Kitap yazarları ile buluşmaların ( söyleşi, imza günü vb) eksikliği.
 
AMAÇ:
 
Her yerde kitap okumayı alışkanlık haline getirip ilçemizde kitap okuma düzeyini yükseltmekve bilinçli kitap okuma alışkanlığı kazandırmak, bu amaçla tüm Karacasulularıkitapla buluşturacak toplu kitap okumagünleri, konferans, imza günü vb. toplantılar, kitap tanıtım günleri, yazar- okuyucu buluşmaları gibi etkinlikler  düzenleyip kahvehane vb. halkın kolay ulaşacağı yerlerde halkın ulaşabileceği kitaplıklar oluşturup okul kitaplıklarını güçlendirmek, gezici kitaplıklar kurmak, İlçe Cumhuriyet Savcılığı ile irtibatlı olarak cezaevinde kitap okumayı özendirici çalışmalar yürütmektir.
 
 HEDEFLER:
 
Kitap okuma alışkanlığının kazandırılmasında, halka model sunmak ve model olmak,
Her yerde, her türlü kitap okunabildiğini göstermek,
Okuma alışkanlığı ile ilgili sorunları daha iyi tespit etmek ve iyi örnekleri göstermek için halkın okuma alışkanlıklarına dair veri ve istatistik toplamak,
Halka okuma fırsatı sunmak için program dâhilinde uygun zaman her yerde kitap okunabildiğini göstermek,
Halkın kitap seçimini kendilerine bırakarak, ilgi ve seviyeye uygun kitap seçimi becerisi geliştirmek,
Kitap okuma ortamını, motivasyonu artıracak şekilde düzenleme becerisi kazandırmak,
Kitap yazarları ile halkımızı söyleşi ve imza günleri ile buluşturmak,
Cezaevindeki mahkûmların da çok çeşitli kitaplar okuyarak kitap okuma alışkanlıklarını geliştirmek
Mahallelerde ve kahvehanelerde kitaplıklar oluşturmak
 
PROJE ÇERÇEVESİNDE YÜRÜTÜLECEK ETKİNLİKLER:
Kamu kurum kuruluşlarında, kahvehanelerde, köy odalarında ve halkın yoğun olarak bulunduğu vb. yerlerde düzenlenecek toplu kitap okumaları,
Proje ile ilgili olarak düzenlenecek konferans, seminer vb. etkinlikler,
Düzenlenecek kitap tanıtım toplantıları, imza günleri,
Yazar-okuyucu buluşmaları,
Kitap teminine yönelik olarak düzenlenecek kitap toplama kampanyaları,
Karacasu Cumhuriyet Savcılığı işbirliği içinde mahkûmların okumaları için kitap temini.
Mahallelerde, kahvehanelerde kitaplık kurulumları.
 
KAPSAM: Bu çalışma; 2018 yılı Kasım ayı itibari ile 5 yıl süreyle ilçemizdeki tüm halkımızı ve cezaevinde bulunan tutuklu ve hükümlüleri kapsar.
 
YASAL DAYANAK:
Anayasanın 5. Maddesi
Milli Eğitim Bakanlığı İl ve İlçe Eğitim Müdürlükleri Yönetmeliği (Madde 9)
 
PROJEYİ YÜRÜTECEK KURUM:
  “Kitap Her Yerde Okunur” Projesi Karacasu Kaymakamlığı planlamasında, Karacasu Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı, Karacasu İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, Karacasu İlçe Halk Kütüphanesi koordinasyonu, denetiminde ve sorumluluğunda yürütülür.
     Karacasu K Tipi Cezaevinde sürdürülecek faaliyetlerde Karacasu Cumhuriyet Başsavcılığı ile koordine sağlanarak gerekli işbirliği yapılır.
 
SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK:
Proje 2018 yılından itibaren ilçemiz genelinde 5 yıl süre ile uygulanacaktır. Karacasu İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından Projenin yürütülmesi esnasında danışmanlık görevi yürütülecektir. Proje sürecinde meydana gelebilecek değişikliklere göre düzenli güncellemeler yapılarak dinamik bir yapı oluşturulacaktır.
 
PROJE UYGULAMA SÜRESİ:
Proje süresi beş yıldır. Onaylandığı tarihte yürürlüğe girer.