T.C.
KARACASU KAYMAKAMLIĞI
 
 
 
 
 
 
FOTOĞRAFA İLK ADIM PROJESİ
 
 
 

PROJENİN ADI: “FOTOĞRAFA İLK ADIM”

KONU: 8-15 yaş grubundaki çocuklarımızı fotoğraf sanatıyla tanıştırıp bilgi ve becerilerini keşfedebilmelerine, analitik düşünebilmelerine katkı vererek yaşadıkları ortamın tarihi, coğrafi, doğal ve kültürel değer ve zenginliklerinin farkına vararak ona farklı bir gözle bakmalarını ve olaylar karşısında çok yönlü düşünebilmelerini sağlamak.

 

GEREKÇESİ:

             İlçemizde çocuklarımız boş vakitlerini değerlendirebilecekleri, duygusal, zihinsel, görsel, sosyal ve kültürel gelişmelerine katkıda bulunup özgüvenlerini arttıracak etkinlikler içinde yeterince yer alamayıp içlerindeki gizli yetenekleri ortaya çıkarabilecek fırsatları bulamamaktadırlar.

            Ayrıca Karacasu doğal, kültürel ve tarihi birçok değer ve güzellikleri içinde barındıran bir ilçe olmansa rağmen ilçemiz çocuklarımıza yeterince anlatılıp tanıtılmamakta, çocuklarımız yaşadığı yöreyi tanımadan büyümektedirler.

 

 

 AMAÇ:

a)      8-15 yaş grubundaki çocuklarımızın fotoğraf sanatı ile tanışıp fotoğrafçılığa ilk adımı atmalarını sağlayarak; çocuklarımızın bilgi ve becerilerini keşfedebilmelerine ve analitik düşünebilmelerine katkı verip fotoğraf sanatı üzerine ilgilerini arttırmak,

b)     Fotoğraf  aracılığı ile “ bakmak-düşünmek-görmek” üçgeninde çocuklarımızın analitik düşünme, empati yapabilme ve olaylar ve görseller karşısında çok yönlü düşünebilmenin önemini küçük yaşlarda anlamaya başlamalarını sağlama,

c)      Çocuklarımızın duygusal, zihinsel, görsel, sosyal ve kültürel gelişmelerine katkıda bulunmak,

d)     Çocuklarımızın yaşadıkları ortamın tarihi, coğrafi, doğal ve kültürel ve zenginliklerinin farkına varıp ona farklı bir gözle bakmalarını ve olaylar karşısında çok yönlü düşünebilmelerini sağlamak,

e)      Çocuklarımızda fotoğraf sanatına karşı farkındalık yaratıp yararlı bir hobi edinmelerini sağlayarak onları kötü alışkanlıklardan uzak tutmak,

f)       Çocuklarımızın duygu ve düşüncelerini sanatsal bir üslupla görsel bir malzemeye dönüştürebilmelerini sağlamak,

g)     Çocuklarımızın öğretmenler dışındaki meslek mensupları ile informal etkileşim kurmalarını sağlayarak eğitimi okul sıraları dışına taşımak,

h)     Çocuklarımızda kent bilinci oluşmasına katkıda bulunmak,

i)       Öğrenecekleri farklı teknik ve uygulamalarda çocuklarımızın yaratıcılık ve becerilerini geliştirmelerine katkı vermek,

j)        Çocuklarımızın sosyal aktiviteler içinde yer alan bir birey olarak yetişmesine katkıda bulunmak,

k)     Çocuklarımızı kötü alışkanlıklardan, bilgisayar bağımlılığı, obezite gibi çağın getirdiği olumsuzluklardan uzak tutmak,

 

 

 

 HEDEF KİTLE

              Projenin hedef kitlesi 8-15 yaş arası öğrencilerimizdir. Bedensel engelli ile kaynaştırma öğrencileri, Hafif Düzey Zihinsel Engelliler Özel Eğitim Sınıfı çocuklarımız da projeden yararlandırılacaktır.

 

PROJE ÇERÇEVESİNDE YÜRÜTÜLECEK ETKİNLİKLER:

·         Proje görselleri ve afişlerle projenin öğrencilere duyurulması,

·         Her biri 11 çalışma günü, toplam 32 saat sürecek eğitim kurslarının açılması,

·         Dış mekân çalışma ve çekimlerinin yapılması,

·         Kurs sergi ve sunusunun hazırlanması,

·         Sergi

·         “Çocuk Gözüyle Karacasu” adlı Fotoğraf Albümünün hazırlanması,

·         “Çocuk Gözüyle Karacasu” adlı Proje Albümün bastırılıp dağıtılması.

 

 

PROJENIN UYGULANMASI:

a)      Proje;  her birine 8-15 yaş arası öğrencilere yönelik 4 Fotoğraf Eğitim Kursu şeklinde yürütülecektir.

b)     Kurslara 8-15 yaşlarındaki çocuklarımız katılıp bedensel engelli ile kaynaştırma öğrencileri, Hafif Düzey Zihinsel Engelliler Özel Eğitim Sınıfı çocuklarımız da projeden yararlandırılacaktır.

c)      Fotoğrafçılık Eğitim Kurslarının her biri 11 çalışma günü, toplam 32 saat sürecek, bir kursun bitiminden sonra en kısa sürede diğer kurs açılacaktır.

d)     Her bir kursta 12 çocuğumuz yer alıp projeden toplam 48 çocuğumuz yararlandırılacaktır.

e)      Her kurs sonunda her çocuğun 4 fotoğrafının yer aldığı kurs sergisi açılacaktır.

f)       Eğitimlerin bitiminde her çocuğumuza Karacasu Halk Eğitimi Merkezi’nde sertifika verilecektir.

g)     Projenin son aşamasında tüm sergilerdeki fotoğrafların yer aldığı “ Çocuk Gözüyle Karacasu” adlı bir fotoğraf albümü hazırlanıp bastırılacaktır.

 

 

 EĞİTİMLERİN KONULARI:

     *   Işık
     *   Fotoğraf Makinesi
     *   Diyafram-Çekim Hızı
     *   ISO-Beyaz Ayarı
     *   Cisimleri Yerleştirme
     *   Arka Plan, Alan Derinliği
     *   Bakış Açısı, Bakış Yüksekliği,
     *   Yakınlaşma- Uzaklaşma
     *   Ritm ve Perspektif
     *   Şekil ve Biçimler

 

PROJEYİ YÜRÜTECEK KURUM VE KURULUŞLAR:

Proje; Karacasu Kaymakamlığı koordinesinde Karacasu Belediyesi ve  Karacasu İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliği ile yürütülecektir.

 

PROJE SORUMLULARI:

 

Ferdi TÜNER ( Karacasu Şehitleri Ortaokulu Görsel Sanatlar Öğretmeni)

Berrin YILMAZ (Karacasu Şehitleri Ortaokulu Müdürü)

Alim AKAR ( Karacasu Halk Eğitimi Merkezi Müdürü)

 

SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK:

     Proje Şubat 2019- Haziran 2019 tarihleri arasında uygulanacak, uygulama sürecinde meydana gelen değişiklikler ve şartlara göre projede güncellenmeler yapılarak projeye dinamik bir yapı kazandırılacaktır.

 

 DİĞER HÜKÜMLER:

     Proje için gerekli 12 adet dijital kompakt fotoğraf makinesinin temini, 1000 adet “Çocuk Gözüyle Karacasu” Fotoğraf Albümünün bastırılması Karacasu Belediyesince Projeye ilişkin diğer giderler Karacasu Kaymakamlığınca sağlanacaktır.

 

 

 

 

 

Mustafa BÜYÜKYAPICI                                                                               Aşkın GÜNEŞ

       Karacasu Belediye Başkanı                                                                   İlçe Milli Eğitim Müdürü

 

 

 

 

OLUR

03/01/2019

 

 

 

Ahmet SOLEY

Kaymakam