KARACASU                                         
SOSYAL YARDIMLAŞMA VE DAYANIŞMA VAKFI
 
 
 
 
 
 
 
AŞEVİ PROJESİ
 
 
 
 
 
 
 
 
ARALIK – 2018
 
 
  1. PROJE ADI : AŞEVİ PROJESİ
 
  1. PROJENİN TÜRÜ : SOSYAL HİZMET PROJESİ- YAŞLILARA YÖNELİK PROJE
 
  1. PROJENİN UYGULAMA YERİ: KARACASU İLÇESİ (MERKEZ MAHALLELER, MERKEZE YAKIN MAHALLELER VE TAŞIMALI EĞİTİM KAPSAMINDAKİ MAHALELER )
 
  1. PROJE BAŞVURU TARİHİ: 13.12.2018
(Projenin 2019/Ocak ayı içinde başlatılacağı öngörülmektedir.)
 
  1. PROJENİN TOPLAM TUTARI: 398.800,00.-TL
 
  1. PROJENİN KONUSU VE AMACI :
 
Projenin Konusu :
İlçemizde yaşayan 3294 sayılı kanun kapsamında fakir ve muhtaç durumda olan, yaşlı, engelli, hasta ve evinde yemek yapabilecek durumda olmayan vatandaşlarımıza yönelik sıcak yemek hizmetinin verilmesi sağlanacaktır.
 
Projenin Amacı :
Bu Projede iki temel amaç bulunmaktadır.
Birici Temel Amaç; İlçemizde yaşayan kimsesiz bakıma muhtaç, yaşlı, engelli ve 3294 sayılı kanun kapsamında bulunan sosyal ve ekonomik yönden yoksulluk içinde bulunan yardıma ve bakıma muhtaç, kimsesi olmayan, evinde yemek yapabilecek durumda olmayan, ayrıca huzurevi hizmeti istemeyen yaşlı ve engelli vatandaşlarımızın, bulundukları sosyal çevreden ayrılmalarına gerek kalmadan evlerinde sıcak yemeklerini yiyebilmeleri projenin ana hedeflerindendir.
 
Çocukları tarafından bakılmayan yaşlılara bu proje kapsamında devlet tarafından destek verilerek, yaşlılarımıza sahip çıkma duygusu pekiştirilip, yardımlaşma ve dayanışma hususunda toplumda bir farkındalık oluşturulacaktır. Bu Proje ile sosyal ve ekonomik yönden yoksunluk içinde yaşamını sürdüren, bulunduğu çevreden ayrılmak istemediği için huzurevi hizmeti istemeyen, korunmaya bakıma ve yardıma muhtaç yaşlılara hizmet verilirken, terk edilmişlik ve toplumdan dışlanmış düşüncesi taşıyan, ilgisizlikten şikayet eden yaşlılara gereken hak ettikleri değerin verilerek toplum için de onların da bir öneme sahip oldukları hissi uyandırılıp, imkanlar çerçevesinde yaşadığımız çağa uygun olarak insan onuruna yakışır şekilde hayatlarını devam ettirmelerine destek verilerek ve Devletin yaşlı insanların her zaman yanında olduğunu, yalnız olmadıklarını, onlara gereken saygıyı duyduğu ve değer verdiği hissi ortaya konulacaktır. Böylelikle toplumdaki yaşlılarımız devletimizin şefkat ellerinin kendilerine uzandığını görecek ve yaşam kaliteleri yükselecektir.
 
İkinci Temel Amaç; Sosyal Güvencesi Olmayan, Ekonomik Yoksunluk İçerisinde bulunan, genel olarak 18-45 yaş arası, Sosyo-Ekonomik yoksulluk içerisinde bulunan bayanlara ve erkeklere iş imkanı sağlanarak, ekonomik özgürlüklerini kazanmaları, bu neticede ekonomik sıkıntılarının kendi çabaları ile kendi ayakları üzerinde durarak azaltılmasının sağlanması amaçlanmaktadır.  Proje kapsamında çalışacak olan personeller SYDV iş başvurusunda bulunan bayanlar ve erkekler arasından seçilecek olup, bu şartları taşıyan personel bulunmaması halinde diğer başvurulardan da seçim yapılabilecek ve evinde yemek yapabilecek durumda olmayan vatandaşlarımıza yönelik sıcak yemek hizmeti verilecektir.
 
 
 
 
  1. ALT-PROJENİN SÜRESİ VE UYGULAMA AŞAMALARI: 12 Ay.
 
Aşevi Yardımı Hizmeti Verilecek Yaşlı Vatandaşlarımız için;
 
            a- SYDV iş başvurusunda bulunan bayanlar ve erkekler arasından alınacak 3 personel evinde yemek yapabilecek durumda olmayan vatandaşlarımıza yemek götürecektir.
b-Proje kapsamında hizmet alacak yaklaşık 52 vatandaşımızın evine her gün gidilerek sıcak yemek yemeleri sağlanacaktır.
            c-Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı personeli tarafından projeden faydalanan vatandaşlara evlerinde ziyaret edilecektir.
            d-Vakıf Başkanı tarafından aşevi hizmetine yönelik diyetisyen veya gıda mühendisi görevlendirilecek olup, gerekli tüm tedbirler alınacaktır.
 
Proje Kapsamında Kullanılacak Malzeme Nereden Ve Nasıl Temin Edilecek: Söz Konusu Malzemeler 4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu Usulleri Çerçevesinde gerçekleştirilerek temini yapılacaktır.
 
  1. İŞBİRLİKCİ KİŞİ VE KURUMLAR:
Proje Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı tarafından yürütülecek olup, herhangi bir ihtiyaç hasıl olması halinde diğer kurumlardan da destek alınabilecektir.
 
  1. PROJENİN SÜRDÜREBİLİRLİĞİ:
İnsanların yıllar geçtikçe yaşlarının ilerlemesi ve yaşın vermiş olduğu etkiyle hareket kabiliyetlerinin azalması ayrıca sosyolojik olarak bireysel yaşamların artması gibi durumlar özellikle yaşlı ve kimsesizlerin sağlıklı ve hijyenik koşullarda barınmasını güçleştirmekte, bir başkasının desteğine muhtaçlığı arttırmaktadır. Verilecek Aşevi hizmetinin devamlı olması yönündeki gerek resmi girişimler gerekse kamuoyu oluşturma açısından ihtiyaç duyulan destek projenin sürdürülebilirliğini etkileyecektir.
 
  1. MALİYET TABLOSU:
 
Personel Gideri :
Projede Üç Personel Çalıştırılacaktır.
İşçilik Giderleri olarak 3 personel 1 Aylık Maliyet
2018 yılı için net ele geçen (Asgari ücret= 1.603,12 TL)
 

Brüt Ücret

2.029,50 TL
Sigorta Primi İşçi Payı
284,13 TL
İşsizlik Sigortası Primi İşçi Payı
20,30 TL
Gelir Vergisi
258,76 TL
Damga Vergisi
      15,40 TL
Kesintiler Toplamı
578,59 TL
Asgari Geçim İndirimi
(Bekar ve Çocuksuz)
152,21 TL

NET ELE GEÇEN (Asgari Ücret + AGİ)

1.603,12 TL
 
 
 
 
Bir İşçinin 2018 yılı Aylık Olarak İşverene Maliyeti 2.486,14.-TL olup, üç işçinin aylık maliyeti 7.458,42 TL, 12 aylık maliyeti toplam 89.501,04.-TL'dir.
Projemiz 2019 yılında uygulamaya konulacak olup, (2019 yılı asgari ücret belirlenmemiş olduğundan) bir işçinin 2019 yılı Aylık Olarak İşverene Maliyeti yaklaşık 3.000,00 TL, üç işçinin aylık maliyeti 9.000,00 TL, 12 aylık maliyeti toplam 108.000,00.-TL olarak hesaplanmıştır.
 
            Yemek Maliyeti:
 
52 kişi X 15,00 TL                          :        780,00 TL (Günlük Maliyet)
30 gün X 780,00 TL                        :   23.400,00 TL (Aylık Maliyet)
12 ay X 18.000,00 TL                     : 280.800,00 TL (Yıllık Maliyet)
Fonda Karşılanacak Bedel              :   93.600,00 TL
Vakıftan Karşılanacak Bedel          : 187.200,00 TL
 
           
 
Akaryakıt Gideri :
Proje kapsamında evlere yemek dağıtımına gidilirken kullanılmak üzere Vakfımıza ait 09 KH 641 plakalı aracın akaryakıt maliyetinin 12 ayda yaklaşık 10.000,00 TL. olacağı tahmin edilmektedir.
 
 
PROJENİN TOPLAM MALİYETİ:
Personel Giderleri                              :   108.000,00 TL
Yemek Maliyeti                                 :   280.800,00 TL
Yakıt Gideri                                       :     10.000,00 TL
Toplam Proje Maliyeti                     :   398.800,00 TL
 
12 aylık projenin toplam maliyeti 398.800,00.-TL olarak hesaplanmıştır.
 
Bu çıkarılan maliyet tahmini ortalama maliyet olup, fiyatlar ve ihtiyaçlar duruma göre artabilecek veya azalabilecektir. Söz konusu malzemeler Vakfımız Mütevelli Heyeti Kararına istinaden 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 22/d maddesine göre Doğrudan Temin yöntemiyle alınacaktır.
 
 
 
 
HAZIRLAYAN                                                                      ONAYLAYAN
 
Mustafa GEÇMEZ                                                                   Ahmet SOLEY
Vakıf Müdürü                                                                         Kaymakam
                                                                                                Vakıf Başkanı