T.C.
KARACASU KAYMAKAMLIĞI
 
 
 
 
 ARICILIK VE BAL ÜRETİMİNİ GELİŞTİRME PROJESİ
 

1-         PROJENİN ADI:    Karacasu Arıcılık ve Bal üretimini Geliştirme Projesi

 

2-         PROJENİN UYGULAMA YERİ: Dikmen ve Yeniköy Mahalleleri pilot bölge olmak üzere Karacasu İlçesi

 

3-         PROJENİN YÜRÜTÜCÜLERİ: Karacasu Kaymakamlığı, Karacasu Tarım Orman İlçe Müdürlüğü, Karacasu İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, Karacasu Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Başkanlığı

 

4-         PROJENİN AMACI: Arıcılığın yoğun olarak yapıldığı Dikmen ve Yeniköy Mahalleleri pilot bölge olmak üzere çeşitli çalışmalarla İlçede arıcılığı geliştirip yaygınlaştırarak, dar gelirli vatandaşlarımıza ek gelir yaratıp, arıcılık yapan vatandaşlarımızın gelirlerini arttırmaktır.

 

5-         PROJENİN GEREKÇESİ:  İlçemiz Dikmen ve Yeniköy Mahallelerinde arıcılık yapılmaktaysa da,arıcılıkla uğraşan vatandaşlarımız üretimin sınırlılığı gerekli pazarlama şartlarının oluşturulamaması gibi nedenlerle olması gereken kazancın çok altında bir gelir elde edebilmekte, arıcılık ilçemizin diğer Mahallelerinde ise pek bilinmemektedir. Arıcılık ve bal üretiminin yaygınlaştırılmasıyla dar gelirli çiftçilerimize ek gelir yaratılarak, üretim koşullarının iyileştirilmesi, arıcılık yapan üreticilerin kaliteli, organik ve piyasa değeri olarak bal ve arı ürünlerinin üretilmesi konularında eğitilip,  desteklenerek ve ürünlerinin pazarlanmasında yardımcı olunarak arıcılık yapan vatandaşlarımızın gelirleri arttırılacaktır.

 

6-         PROJENİN HEDEF KİTLESİ: Dikmen ve Yeniköy Mahalleleri pilot olmak üzere ilçe genelinde arıcılık ve bal üretimi yapan kişiler ve arıcılık yapmak isteyen dar gelirli çiftçiler.

 

7-         PROJENİN HEDEFLERİ:

            a- Arıcılık ve bal üretiminin yoğun olarak yapıldığı Dikmen ve Yeniköy mahallelerindeki arıcılık yapan şahısların kurulacak bir kooperatif çatısı altında örgütlenmelerini sağlamak,

            b- İlçemizin  diğer mahallelerinde oturan  ve  arıcılık yapan şahısların kurulacak kooperatife üye olmalarını sağlamak,

            c- Dikmen balı ve Dikmen kekik balının coğrafi işaretlemesi ve marka tescilini yaptırmak.

            d- İlçe Tarım Orman Müdürlüğü ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü(Halk Eğitim Merkezi ) işbirliğiyle arıcılık ve bal üretimi kursları açıp, kursu bitiren kursiyerleri  sertifikalandırmak,

            e- Arıcılık yapanlara kurulan kooperatif aracılığıyla arı, ana arı, kovan, petek bal mumu, maske ve diğer arıcılık malzemelerini temin etmek,

            f- Arıcılık için gerekli arı, ana arı, bal mumu, kovan, petek, maske ve diğer malzemeleri  kurulan kooperatif de üretmek,

            g-Arıcılık yapmak isteyen yoksul muhtaç ve Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfının yardımlarından yararlanabilme şartlarına sahip kurs bitirmiş sertifikalı kişilere Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfınca  arı,kovan ve arıcılık için gerekli malzemeleri temin etmek.

            h-Bal süzme, arı sütü ve polen üretimi  tesisleri kurup işletmek,

            ı-Oluşturulacak kooperatif bünyesinde paketleme, ambalaj tesisleri kurup işletmek,

            i-Oluşturulacak kooperatif bünyesinde üretilen ürünleri pazarlamak.

 

8-         PROJE KAPSAMINDA YÜRÜTÜLECEK FAALİYETLER:

            a- Dikmen ve Yeniköy mahalleleri esas alınacak ilçe genelindeki tüm arıcılık ve bal üreticilerinin üye olacağı bir tarımsal kalkınma kooperatifin kurulması,

            b- İlçedeki tüm arıcılık ve bal üreticilerinin kurulan kooperatife üye olmalarının sağlanması,

            c- Dikmen kekik balının coğrafi işaretlemesi ve marka tescillerinin yaptırılması,

            d- İlçe Tarım Müdürlüğü ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliğiyle arıcık ve bal üretimi kursları açılarak üreticilerin sertifikalandırılması,

            e- İlçe Tarım Müdürlüğü ve Karacasu Sosyal Yardımlaşma Vakfı işbirliğiyle durumları Karacasu Sosyal Yardımlaşma Vakfı   yardımlarından yaralanabilme şartlarına sahip kurs bitirmiş sertifikalı kişilere Kovan, Arı, ana arı, petek ve gerekli malzemelerin temin edilmesi,

            f- Kurulacak Kooperatif aracılığıyla arıcılık yapanlara  arı, ana arı, petek, bal mumu ve ihtiyaç duydukları diğer malzemelerin temin edilmesi,

            g- Oluşturulacak Kooperatif bünyesinde arı, anason, kovan, petek, balmumu ve gerekli diğer malzemelerin üretileceği tesislerin kurulup işletilmesi,

            h- Oluşturulacak Kooperatif bünyesinde bal süzme, arı sütü, polen üretimi tesislerinin kurulup işletilmesi,

            ı- Oluşturulacak Kooperatif bünyesinde paketleme ve ambalaj tesisleri kurulup işletilmesi,

            i- Oluşturulacak Kooperatif bünyesinde üretilen ürünlerin pazarlanması,

            j- Arıcılar ve bal üreticilerine her türlü eğitim ve danışmanlık hizmetlerinin verilmesi ,

 

 

 

 

 

            Rahmi ŞENDALGIÇ                                     Aşkın GÜNEŞ                               Mustafa GEÇMEZ
İlçe Tarım ve Orman Müdürü                         İlçe Milli Eğitim Müdürü                       SYDV Müdürü

 

 

 

                  ONAY
                  21/12/2018

 

 

                  Ahmet SOLEY
                  Kaymakam